Форум Реал 2020

Най-големия форум за недвижими имоти, инвестиции, строителство и иновации с над 30 000 виртуални посетители от цяла България.

Под патронажа на Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройство и Министър Петя Аврамова.

Под егидата на Столична Община и Кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова.

С участието на най-изявените инвеститори, архитекти, строители, финансисти и анализатори, дизайнери, иноватори, учени, общественици и представители на изпълнителната и общинска власти в България.

Стратегически медийни партньори:
Nova TV
NetInfo

Конферентна програма

Зала Бизнес и иновации
Откриване

Инвестиционна активност и какви са очакванията за цените на недвижимите имоти на база икономическата обстановка в България и пандемията. Ще се ли промени ли доходността и какви са новите инвестиционни продукти?
B2GB2Bинвестициифинанси

Как се променя нуждата си от офис пространства? Co-Working сегмента - предизвикателствата и тенденции?
B2Bофис имоти

Умни решения и Иновации. Системните решения и еволюцията им в условията на Ковид-19.
B2Bиновации

Smart Cities and Smart Building EcoSystems. Enable the future of Urban life
B2Bиновации

Пандемията преобърна света: Какво означава това за строителството и инвестициите в България?
B2Bинвестиции

Ще има ли повече зелени площи в града? Какви са новите тенденции при урбанизма и проектирането на нови градски пространства?
B2GB2Bbградско развитие

Големите прозорци - мечта или реалност.
B2Bтехнологични решения

Ще се върнем ли отново в офисите? Бъдещите стратегии на компаниите в сферата на офис имотите.
B2Bофис имоти

Новите възможности за живот извън градовете. Помогна ли пандемията на регионалното развитие?
B2Bустойчиво развитие

Свърши ли ерата на отворените офиси? Бъдещето на търсенето и проектирането на офис площи.
B2Bофис площи

Проекти, разработвани от МРРБ, свързани с цифровата трансформация на строителния сектор в Р България
B2Bдигитализация

Търговските площи и новите тенденции
B2Bтърговски площи

Променената индустрия и последствията за логистиката
B2Bиндустриални имотитранспорт

Управлението на сгради: Как нормативната база, новите технологии и Ковид-19 повлияха на сектора?
B2Bфасилити мениджмънт

Зала Работни срещи
Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) на тема: Необходимостта от създаване на правила при топлоизолирането на сгради (Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на топлоизолационни системи на сгради и строителни съоръжения).

Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) на тема Готови ли сме за дигиталната реалност в бизнеса с недвижими имоти?

Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) на тема Пазарът на недвижими имоти на Балканите и ролята на професионалното сътрудничество за сигурността на сделката

Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) на тема Поведението на хората, как правим избор и взимаме решения в новата реалност. Очакваното бъдеще за бизнес средата, дома, офисите и работното място.

Работна среща на партньорска организация Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на тема Пазара на жилища в София

Работна среща на партньорска организация Съюз на архитектите в България (САБ) на тема Предизвикателствата пред съвременната българска архитектура Част 1

Работна среща на партньорска организация Съюз на строителните инженери в България на тема Необходимостта от конструктивно/сеизмично преустройство на съществуващи сгради, успоредно с подобрения на енергийната ефективност. Новата тенденция е интелигентно финансиране за интелигентни сгради.

Зала Бизнес и иновации
Годишни доклади за строителният пазар

Пауза
По-умни ли ще са градовете на бъдещето след Ковид 19?
B2GB2Bтехнологии

Ще даде ли Коронавируса силен тласък към Дигитализация?
B2GB2Bполитики

Съвременни материали: Връзка между Природа и #Дизайн
B2Bматериали

Как въздейства COVID-19 върху трафика и транспортните модели?
B2GB2Bградска мобилносттранспротни проекти

Превенция, дигитална трансформация, анатомия на сградите. Кои са новите Хай-Тек, и AI технологии, готови за вграждане след втората COVID вълна. Дистрибуция на (съ)знанието в екосистемата от инвеститор до потребител.B2Bспортни сгради

Иновациите в строителството, които ще променят света
B2Bтехнологии

Connected Lighting – решения за професионално Smart осветление от Сигнифай
B2Bосветлени

Строителният процес: новите отговорности.
B2Bстроителство

Бъдещето на образованието и новите очаквания. Проектиране, инвестиции и как здравните мерки ще променят средата, в която нашите деца ще учат?
B2GB2Bучилища

Индустриалните сгради и паркове, тяхното развитие, модели и тенденции. Каква е инвестиционната активност и проектните процеси?
B2GB2GB2Bиндустриални имоти

Строително-инвестиционният пазар и очакванията на бранша как ще се промени през следващите години?
B2Bочаквания в строителният бранш

Утрешният ден: кои отрасли ще се развиват? Къде да инвестираме парите си утре? Какви активи и на какви места ще се търсят?
B2Bикономика

Електромобилите, зарядна инфраструктура и споделените автомобили. Как ще се промени трафикът?
B2Bелектромобили

Строителната индустрия и сградният фонд: Дигитализацията на строителния сектор - нови услуги и регулации. Как иновативните цифрови решения ще позволяват на бранша да оптимизира дейността си и да увеличи прозрачността?
B2GB2Bжилищни имотидигитализация

Зала Работни срещи
Работна среща на партньорска организация Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на тема Административната тежест и отражението й върху цените на жилищни имоти в България

Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) на тема Енергийноефективното обновяване на сгради - бърз рестарт на икономиката след кризата с COVID-19.

Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) на тема Зелените покриви - енергийно ефективно решение при обновяването на сгради.

Работна среща на партньорска организация Съюз на архитектите в България (САБ) на тема Предизвикателствата пред съвременната архитектура част 2

Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ)

Работна среща на партньорска организация Асоциация на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ) на тема Новите технологии в строителните машини (как те подпомагат работата на оператора, как правят машината по-ефективна, как чрез тях се пестят разходи)

Работна среща на партньорска организация Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) на тема Представяне на проект „SHEERenov – интегрирани услуги за жилищно обновяване“, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“

Зала Форум
Достъпни жилища: По-важно от всякога! Но как?
B2Cжилищни имоти

Презентация от Уникредит Булбанк
B2Bфинанси

По-зелено и по-голямо? Как и къде ще живеят хората в бъдеще?
B2CB2Bжилищни имоти

Къде да си купя имот в София? Новите жилищни проекти и какви са тенденциите за развитие в София? Ценови трендове и очаквания.
B2CB2Bжилищни имоти

Къде да си купя имот в Пловдив,Варна, Бургас? Новите жилищни проекти и какви са тенденциите за развитие в големите градове на Блгария ? Ценови трендове и очаквания.
B2CB2Bжилищни имоти

Пауза
Ваканционните имоти - на море, планина, балнео или нещо ново?
B2CB2Bваканционни имоти

Как да построим къща? Предимства, недостатъци, материали, цени, регулации и какво да очаква всеки, който стартира такова начинание.
B2Cкъщи

Интериорните решения и новите тенденции в дома.
B2Cинтериор

Официално закриване

Зала Бизнес и иновации
Как се осъществяват оценки, транзакции и инвестиции в условия на Пандемия? Виртуалните инспекции на сгради са едно, но какви други решения са на разположение?
B2CB2Bоценки и технологични решения

Covid-19, Brexit и как ще се развиват цените на имотния пазар?
B2CB2Bнедвижими имоти

Въздействието на COVID-19 върху PropTech сектора
B2CB2Bпроп-тех

Бъдещето на офис пространствата. Революцията на изкуственият интелект.
B2CB2Bтехнологииофис площи

Зала Работни срещи
Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) на тема Необходимост от нормативни промени, регулиращи дейността на фирмите за строителен надзор и консултантска дейност в строителството. Предложения от ръководството на БААИК.

Работна среща на партньорска организация Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) на тема Къде е мястото на съвременния фасилити мениджмънт в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Пауза
Работна среща на партньорски организации Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на тема Промяната на Общия Градоустройствен План

Лектори

Вижте част от всички над 300 водещи анализатори, инвеститори, архитекти, строители и финансови експерти

Петя Аврамова
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Йорданка Фандъкова
Кмет, Столична община
Антоанета Барес
Изпълнителен директор на НКИЗ
Иво Евгениев
Собственик, Монтаж Строителни Конструкции
инж. Илиян Терзиев
Председател на УС на КСБ; Съосновател, АТ Инженеринг 2000
арх. Ангел Захариев
Съосновател, Архитектурното бюро А и А Архитекти
инж. Христо Димитров
Собственик, Планекс ЕООД
Васил Щраков
Управител на Сдружение „Топливо“
Иво Трингов
Търговски Директор, Кордеел България
Антон Андонов
Изпълнителен директор, ЕРА Недвижими имоти
Д-р Светлин Наков
Съосновател, СофтУни
Д-р Пламен Русев
Управител, BCC,bg - Национален регистър за Ново строителство и реконструкции
Генчо Керезов
Зам.-кмет „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, Столична община
Георги Шопов
Управляващ собственик, Тобо Груп
Лидия Шулева
Собственик, консултантска компания Бизнес Интелект
Анатоли Жиянски
Национален мениджър, СисТех
Ясен Георгиев
Изпълнителен директор, Институт за икономическа политика (EPI)
Димитър Марков
Мениджър Ключови Клиенти, KONE България
Пламен Бачев
Партньор, Cushman & Wakefield Forton
Ангел Попов
Зам. министър, Министерство на ИТ и Транспорта
Ивайло Славов
Изпълнителен директор, Bulpros
Владимир Данаилов
Член на УС, Фонд на фондовете;екс зам.-кмет направление Дигитализация, иновации и икономическо развитие Столична община
Кристиан Кръстев
Зам.-кмет направление Транспорт и градска мобилност, Столична община
Михаела Лашова
Управляващ партньор, C&W Forton
Светлин Николчев
Собственик и изпълнителен директор, Ролпласт груп
Ангел Ангелов
Мениджър ключови клиенти, Сигнифай
Стефан Спасов
Изпълнителен директор на Елдрайв Чарджинг (Eldrive) и Райд Шеър България (SPARK)
Явор Костов
Партньор, Управител Капиталови Пазари, C&W Forton
Борислав Тодоров
Председател, Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ)
Бойко Яръмов
Съосновател и изпълнителен директор Campus X, Съосновател Telerik Academy
Ангел Буров
Заместник-председател, Съюз на урбанистите в България
арх. Борислав Богданов
Собственик и главен проектант, Амфион ЕООД
Николай Божилов
Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите, Юнимастърс Лоджистикс
Георги Брашнаров
Управител и мажоритарен собственик, Немечек България
Радослав Кошков
Генерален мениджър, Schneider Electric
Весела Илиева
Управляващ партньор, Unique Estates
Добромир Ганев
Председател на УС на Национално Сдружение Недвижими Имоти
арх. Тодор Булев
Председател на УС, Съюз на Архитектите в България
Веселин Стоянов
Основател и управител, Transpress
Михаил Чобанов
Управител, Бългериан Пропертис
Теодора Димитрова
Oсновател, ЕРА България
Атанас Атанасов
Управител, Бараж Груп
Инж. Атанас Ангелов
Председател на Управителния съвет на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК)
Инж. Димитър Начев
Председател е на Съюза на Строителните Инженери в България
инж. Юлияна Вълчанова
Управител, ММВ Инженеринг ЕООД
Диян Господинов
Управител, GS Строймаркет
Изабела Клисарска
Управител, Агенция за недвижими имоти ЯВЛЕНА
Калоян Стайков
Старши икономист, Институт за пазарна икономика
Кристофор Павлов
Главен икономист на УниКредит Булбанк
Стефан Чайков
Председател, Българска браншова камара „Пътища“
Полина Стойкова
Изпълнителен директор и съсобственик на BULGARIAN PROPERTIES
арх. Мартин Ряшев
Съосновател, DA architects
арх. Цветан Петров
Управител, Иво Петров Архитекти
Николай Лазаров
Началник Управление Продажби, Индивидуални клиенти, Пощенска Банка
Венцислав Огнянов
Генерален директор на CCC за България и Сърбия
Адина Уелш
Изпълнителен директор, RPHI
Дарин Маджаров
Създател на Уча.се
Петър Копралев
Мениджър Бизнес Развитие, Артстрой Груп
Десислава Ковачева
Управител Paradise Center, NEPI Rockcastle
Ирена Перфанова
член на борда на директорите на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI
арх. Кунчо Цилков
Основател, Архитектурно студио m2Architecture
Борис Павлов
Основател, Flat Manager
проф. Олег Асенов
член на Управителния съвет, Агенция Пътна инфраструктура
доц. Десислава Петрова-Антонова
Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“
Пламен Панчев
Председател, Клъстер Тракия икономическа зона
инж. Йордан Николов
Изпълнителен директор на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)
Георги Павлов
Основател, Proptech.bg
Силвия Георгиева
Изпълнителен директор на НСОРБ
арх.Слав Динев
Тим лидер на екип от архитекти, Иво Петров - Архитекти
Иван Горанов
Управляващ партньор, АТ Смарт
Любо Янчев
Изпълнителен директор, MClimate
Александър Гебов
Управляващ съдружник, Паладин пропърти дивелъпмънт
Дончо Барбалов
Заместник-кмет по направление Финанси и здравеопазване
Надя Данкинова
Изпълнителен директор, Фонд ФЛАГ и „Фонд за устойчиво градско развитие на София
Стойне Василев
Собственик, SmartMoney.bg; Председател на УС, БАЛФК
Мирослав Мирославов
Съосновател и изпълнителен директор, OfficeRnD
Николай Стефанов
БМС Бизнес Дивелопмънмт Експерт, Шнайдер Електрик България
Здравко Пиринлиев
Инвестиционен анализатор, БенчМарк Финанс
Елица Стоилова
СЕО, Първа чатбот агенция Umni
Стефан Стоянов
Заместник-кмет “Oбразование и бизнес развитие”, Община Пловдив
Генчо Гоев
Съосновател, Дибла
арх. Радомир Серафимов
Управител и съдружник, Ателие Серафимов Архитекти
Ивайло Кожухаров
Основател и Управител, Хотел Експертс БГ
Геновева Христова
Съсобственик и управляващ директор на Ligna Group; Председател на Български мебелен клъстер
Илия Кръстев
Изпълнителен директор на A Data Prо и председател на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и технологии (AIBEST)
Гергана Тенекеджиева
Изпълнителен директор, Адрес недвижими имоти
Людмил Даскалов
Директор, LEGRAND България
арх. Цветомир Павлов
Съосновател, Aрхитектурно студио Cache atelier
Симона Грошевска
Si Design Studio
арх. Деница Атанасова
Тим лидер на екип от архитекти, Иво Петров -Архитекти
Ивайло Митев
Основател, Идея ХОУМ
Иван Армянов
Управител Търговски отдел, ТАНГРА – АВ
арх. инж. Климентин Чернев
Съуправител, АЛУКЬОНИГЩАЛ
Сашка Георгиева
Началник отдел „Строително продуктов контрол“ към Главна дирекция „Строителен контрол“ на ДНСК
Нурхан Реджеб
Урбанист
Георги Кандев
Team Leader на Project мениджърите и sales мениджърите, Netpeak България
Ценка Божиловa
Партньор, Адванс Експертни Оценки
Жоржета Рафаилова
Архитект, ОП Софияплан
Цветан Колев
Софияплан
Христо Николов
водещ на специализираното предаване „ИмоТиТе“ по Bloomberg TV Bulgaria и на сутрешния блок Бизнес старт
Миглена Иванова
Журналист, investor.bg
Жоро Ангелов
Мениджър Индустриални и логистични площи, Forton
Антон Крантев
Ръководител екип Интелигентни видео решения, Коника Минолта България
Деница Тюфекчиева
Съосновател и вицепрезидент, Propy
Ради Кърмазов
БИМ лидер, Иво Петров - Архитекти
арх. Радо Тодоров
управител, Ер Те Консулт
доц. д-р Атанас Георгиев
Декан на Стопанския факултет, СУ Св. Климент Охридски
Ина Дамянова
Водещ интериорен дизайнер
инж. Антоанета Котева
Мениджър ключови клиенти, Siemens България, Сградни продукти
Калин Чернев
регионален мениджър, BULGARIAN PROPERTIES
Лилия Кръстева
Управител, Ceres Management Services
Екатерина Желяпова
Търговски директор направление Ваканционни имоти, Green Life Development & Resorts
Атанас Панов
Партньор, LPgroup
Арх. Георги Стоянов
Управител на "Архитектурно дизайнерско студио" ЕООД
Георги Янков
Съосновател на Imvestia, Primo+ Недвижими имоти, Primo+ Academy
Йордан Кръстев
Директор Офис площи, C&W Forton
Люба Атанасова
Изпълнителен директор, Имотека
проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството, УАСГ
арх. Иван Иванов
Управител, архитектурно студио Дидпроект
арх. Атанас Танков
Управител, Танков Архитекти
Борис Бонев
Oбщински съветник, Столичен общински съвет
Георги Попчев
Мениджър Управление на имоти, България, Lion’s Head Investments
Елица Панайотова
Създател и собственик, Архитектурно студио СКИЦА
инж. Орлин Илиев
Съучредител на БАИС; Проектант на Зелени покриви
Диана Иванова
Управител, Примеа недвижими имоти
адв. Светлана Георгиева
член на УС на НСНИ
Галина Максимова
Софконсулт
Искрен Зографски
Софконсулт
адв. Димитър Джутев
Адвокатско дружество Георгиева и Джутев; експерт по защита на личните данни, право и информационни технологии
Николаос Маноменидис, Гърция
Международен представител на Гръцката асоциация EPPA и управител на CRECOS
Дан Негулеско, Румъния
Посланик на Американската асоциация на реалторите за Източна Европа, Realtor на годината за 2019 г.
Славиша Пешич, Сърбия
Real Estate Cluster в Сърбия, Посланик на Американската асоциация на реалторите за Източна Европа
Росен Йорданов
психолог, HR консултант, обучител и експерт по организационно развитие и организационна психология
Мария Белопитова
ACC - Председател на УС на ICF-Bulgaria, кредитиран коуч към ICF International, HR експерт
Даниела Кисова
PCC - Професионален коуч към ICF International, бизнес консултант, трансформативен коуч за дълбока трансформация
Виолета Ангелиева
Директор на дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“, Камара на строителите в България (КСБ)
арх. Цветелена Младенова
Маркетинг мениджър България, Кнауф Инсулейшън
инж. Красимир Делов
главен технолог, Баумит България
Хараламби Калев
мениджър продажби, Фибран България
Людмил Цоков
Senior Manager Products and Processes for Individuals, Уникредит Булбанк

Партньори

Под патронажа на:
МРРБ
Под егидата на:
Община София

Платинени партньори:
Систех
Шнайдер
Уникредит Булбанк
Златни партньори:
Милкана
Икор
Signify
Сребърни партньори:
Tеразид
Медийни партньори:
Nova TV
NetInfo
IdeaCom
Mall Advertising
Mail.BG
Столица

Индустриални партньори:
Камара на Строителите в България
Съюз на Архитектите в България
Българска Асоциация на архитектите и инженерите консултанти
Съюз на строителните инженери в българия
Национална асоциация на строителните предприемачи
Национално Сдружение Недвижими Имоти
Асоциация на търговците на едра строителна техника
Българска Асоциация за изолации в строителството
Българската фасилити мениджмънт асоциация
Камара на Професионалните Оценители
FIABCI, Международна Федерация на Недвижимите Имоти
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ел Медия

Изложители:
Уникредит Булбанк
Velux
Tеразид
Шнайдер
Air Sense Solutions
Камара на Строителите в България
Българска Асоциация на архитектите и инженерите консултанти
Национално Сдружение Недвижими Имоти
Българска Асоциация за изолации в строителството
Българската фасилити мениджмънт асоциация
Организационни партньори:
BCC.bg
TheVirtual.Show