Специален
(Златен)
Пакет


Специална цена: 2 500 лв.

стандартна цена: 5 000лв.

Всички цени са без ДДС!

Щанд

Щандът включва:

 • Най-големия щанд с място за лого
 • 4 места за информационен материал
 • връзка към вашия уеб сайт
 • качване на 5 различни материала (проучвания, документи) в ресурсния център
Щанд Златен пакет

Достъп до информация

 • достъп до контактите на всеки посетител
 • достъп до статистика на посещаемостта на щанда ви, с информация кои линкове (проекти, продукти, услуги) са били най-търсени

Работни срещи

 • 3 брой виртуална стая за срещи с клиенти и партньори
Работни срещи

Участие в конферентната програма

 • участие на представител на организацията в официалната конферентна програма със самостоятелна презентация
 • Участие на представител на организацията (възможност за модерация) в дискусионен панел, част от официалната конферентна програма на ФОРУМ РЕАЛ Жилища
Участие в конферентната програма

Реклама

 • Връзка към страницата на вашата компания в онлайн каталога ФОРУМ РЕАЛ
 • Вписване на компанията в информация за медиите (печатни и цифрови)
 • Поставяне на логото на организацията като спонсор на 1 конкретна тема в рамките на официалната програма на ФОРУМ РЕАЛ Жилища

Сравни пакетите