Конферентна програма

Зала Бизнес и иновации
Откриване
Инвестиционна активност и какви са очакванията за цените на недвижимите имоти на база икономическата обстановка в България и пандемията. Ще се ли промени ли доходността и какви са новите инвестиционни продукти?
B2GB2Bинвестициифинанси
Как се променя нуждата си от офис пространства? Co-Working сегмента - предизвикателствата и тенденции?
B2Bофис имоти
Умни решения и Иновации. Системните решения и еволюцията им в условията на Ковид-19.
B2Bиновации
Smart Cities and Smart Building EcoSystems. Enable the future of Urban life
B2Bиновации
Пандемията преобърна света: Какво означава това за строителството и инвестициите в България?
B2Bинвестиции
Ще има ли повече зелени площи в града? Какви са новите тенденции при урбанизма и проектирането на нови градски пространства?
B2GB2Bbградско развитие
Големите прозорци - мечта или реалност.
B2Bтехнологични решения
Ще се върнем ли отново в офисите? Бъдещите стратегии на компаниите в сферата на офис имотите.
B2Bофис имоти
Новите възможности за живот извън градовете. Помогна ли пандемията на регионалното развитие?
B2Bустойчиво развитие
Свърши ли ерата на отворените офиси? Бъдещето на търсенето и проектирането на офис площи.
B2Bофис площи
Проекти, разработвани от МРРБ, свързани с цифровата трансформация на строителния сектор в Р България
B2Bдигитализация
Търговските площи и новите тенденции
B2Bтърговски площи
Променената индустрия и последствията за логистиката
B2Bиндустриални имотитранспорт
Управлението на сгради: Как нормативната база, новите технологии и Ковид-19 повлияха на сектора?
B2Bфасилити мениджмънт
Зала Работни срещи
Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) на тема: Необходимостта от създаване на правила при топлоизолирането на сгради (Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на топлоизолационни системи на сгради и строителни съоръжения).
Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) на тема Готови ли сме за дигиталната реалност в бизнеса с недвижими имоти?
Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) на тема Пазарът на недвижими имоти на Балканите и ролята на професионалното сътрудничество за сигурността на сделката
Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) на тема Поведението на хората, как правим избор и взимаме решения в новата реалност. Очакваното бъдеще за бизнес средата, дома, офисите и работното място.
Работна среща на партньорска организация Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на тема Пазара на жилища в София
Работна среща на партньорска организация Съюз на архитектите в България (САБ) на тема Предизвикателствата пред съвременната българска архитектура Част 1
Работна среща на партньорска организация Съюз на строителните инженери в България на тема Необходимостта от конструктивно/сеизмично преустройство на съществуващи сгради, успоредно с подобрения на енергийната ефективност. Новата тенденция е интелигентно финансиране за интелигентни сгради.
Зала Бизнес и иновации
Годишни доклади за строителният пазар
Пауза
"По-умни ли ще са градовете на бъдещето след Ковид 19?
B2GB2Bтехнологии
Ще даде ли Коронавируса силен тласък към Дигитализация?
B2GB2Bполитики
Съвременни материали: Връзка между Природа и #Дизайн
B2Bматериали
Как въздейства COVID-19 върху трафика и транспортните модели?
B2GB2Bградска мобилносттранспротни проекти
Превенция, дигитална трансформация, анатомия на сградите. Кои са новите Хай-Тек, и AI технологии, готови за вграждане след втората COVID вълна. Дистрибуция на (съ)знанието в екосистемата от инвеститор до потребител.B2Bспортни сгради
Иновациите в строителството, които ще променят света
B2Bтехнологии
Connected Lighting – решения за професионално Smart осветление от Сигнифай
B2Bосветлени
Строителният процес: новите отговорности.
B2Bстроителство
Бъдещето на образованието и новите очаквания. Проектиране, инвестиции и как здравните мерки ще променят средата, в която нашите деца ще учат?
B2GB2Bучилища
Индустриалните сгради и паркове, тяхното развитие, модели и тенденции. Каква е инвестиционната активност и проектните процеси?
B2GB2GB2Bиндустриални имоти
Строително-инвестиционният пазар и очакванията на бранша как ще се промени през следващите години?
B2Bочаквания в строителният бранш
Утрешният ден: кои отрасли ще се развиват? Къде да инвестираме парите си утре? Какви активи и на какви места ще се търсят?
B2Bикономика
Електромобилите, зарядна инфраструктура и споделените автомобили. Как ще се промени трафикът?
B2Bелектромобили
Строителната индустрия и сградният фонд: Дигитализацията на строителния сектор - нови услуги и регулации. Как иновативните цифрови решения ще позволяват на бранша да оптимизира дейността си и да увеличи прозрачността?
B2GB2Bжилищни имотидигитализация
Зала Работни срещи
Работна среща на партньорска организация Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на тема Административната тежест и отражението й върху цените на жилищни имоти в България
Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) на тема Енергийноефективното обновяване на сгради - бърз рестарт на икономиката след кризата с COVID-19.
Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) на тема Зелените покриви - енергийно ефективно решение при обновяването на сгради.
Работна среща на партньорска организация Съюз на архитектите в България (САБ) на тема Предизвикателствата пред съвременната архитектура част 2
Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ)
Работна среща на партньорска организация Асоциация на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ) на тема Новите технологии в строителните машини (как те подпомагат работата на оператора, как правят машината по-ефективна, как чрез тях се пестят разходи)
Работна среща на партньорска организация Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) на тема Представяне на проект „SHEERenov – интегрирани услуги за жилищно обновяване“, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“
Зала Форум
Достъпни жилища: По-важно от всякога! Но как?
B2Cжилищни имоти
Презентация от Уникредит Булбанк
B2Bфинанси
По-зелено и по-голямо? Как и къде ще живеят хората в бъдеще?
B2CB2Bжилищни имоти
Къде да си купя имот в София? Новите жилищни проекти и какви са тенденциите за развитие в София? Ценови трендове и очаквания.
B2CB2Bжилищни имоти
Къде да си купя имот в Пловдив,Варна, Бургас? Новите жилищни проекти и какви са тенденциите за развитие в големите градове на Блгария ? Ценови трендове и очаквания.
B2CB2Bжилищни имоти
Пауза
Ваканционните имоти - на море, планина, балнео или нещо ново?
B2CB2Bваканционни имоти
Как да построим къща? Предимства, недостатъци, материали, цени, регулации и какво да очаква всеки, който стартира такова начинание.
B2Cкъщи
Интериорните решения и новите тенденции в дома.
B2Cинтериор
Официално закриване
Зала Бизнес и иновации
Как се осъществяват оценки, транзакции и инвестиции в условия на Пандемия? Виртуалните инспекции на сгради са едно, но какви други решения са на разположение?
B2CB2Bоценки и технологични решения
Covid-19, Brexit и как ще се развиват цените на имотния пазар?
B2CB2Bнедвижими имоти
Въздействието на COVID-19 върху PropTech сектора
B2CB2Bпроп-тех
Бъдещето на офис пространствата. Революцията на изкуственият интелект.
B2CB2Bтехнологииофис площи
Наемните нива и шока от вируса: Какви са проблемите между собствениците и наематели? Има ли възможните решения?
B2CB2Bнаеми
Чистотата на въздуха: как това влияе на върху недвижимите имоти и инвестициите?
B2CB2Bклимат и имоти
Как ще се променят цените на тока и природния газ? Основните приоритети и цели в Националния план за енергетиката и климата до 2030-а г.
B2Gенергетика
Зала Работни срещи
Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) на тема Необходимост от нормативни промени, регулиращи дейността на фирмите за строителен надзор и консултантска дейност в строителството. Предложения от ръководството на БААИК.
Работна среща на партньорска организация Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) на тема Къде е мястото на съвременния фасилити мениджмънт в Националния план за възстановяване и устойчивост.
Пауза
Работна среща на партньорски организации Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на тема Промяната на Общия Градоустройствен План

*Организаторите си запазват правото да променят програмата

Регистрация Вход