Конферентна програма

Зала Бизнес и иновации
Откриване

Инвестиционна активност и какви са очакванията за цените на недвижимите имоти на база икономическата обстановка в България и пандемията. Ще се ли промени ли доходността и какви са новите инвестиционни продукти?
B2GB2Bинвестициифинанси

Как се променя нуждата си от офис пространства? Co-Working сегмента - предизвикателствата и тенденции?
B2Bофис имоти

Умни решения и Иновации. Системните решения и еволюцията им в условията на Ковид-19.
B2Bиновации

Smart Cities and Smart Building EcoSystems. Enable the future of Urban life
B2Bиновации

Пандемията преобърна света: Какво означава това за строителството и инвестициите в България?
B2Bинвестиции

Ще има ли повече зелени площи в града? Какви са новите тенденции при урбанизма и проектирането на нови градски пространства?
B2GB2Bbградско развитие

Големите прозорци - мечта или реалност.
B2Bтехнологични решения

Ще се върнем ли отново в офисите? Бъдещите стратегии на компаниите в сферата на офис имотите.
B2Bофис имоти

Новите възможности за живот извън градовете. Помогна ли пандемията на регионалното развитие?
B2Bустойчиво развитие

Свърши ли ерата на отворените офиси? Бъдещето на търсенето и проектирането на офис площи.
B2Bофис площи

Проекти, разработвани от МРРБ, свързани с цифровата трансформация на строителния сектор в Р България
B2Bдигитализация

Търговските площи и новите тенденции
B2Bтърговски площи

Променената индустрия и последствията за логистиката
B2Bиндустриални имотитранспорт

Управлението на сгради: Как нормативната база, новите технологии и Ковид-19 повлияха на сектора?
B2Bфасилити мениджмънт

Зала Работни срещи
Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) на тема: Необходимостта от създаване на правила при топлоизолирането на сгради (Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на топлоизолационни системи на сгради и строителни съоръжения).

Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) на тема Готови ли сме за дигиталната реалност в бизнеса с недвижими имоти?

Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) на тема Пазарът на недвижими имоти на Балканите и ролята на професионалното сътрудничество за сигурността на сделката

Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) на тема Поведението на хората, как правим избор и взимаме решения в новата реалност. Очакваното бъдеще за бизнес средата, дома, офисите и работното място.

Работна среща на партньорска организация Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на тема Пазара на жилища в София

Работна среща на партньорска организация Съюз на архитектите в България (САБ) на тема Предизвикателствата пред съвременната българска архитектура Част 1

Работна среща на партньорска организация Съюз на строителните инженери в България на тема Необходимостта от конструктивно/сеизмично преустройство на съществуващи сгради, успоредно с подобрения на енергийната ефективност. Новата тенденция е интелигентно финансиране за интелигентни сгради.

Зала Бизнес и иновации
Годишни доклади за строителният пазар

Пауза
По-умни ли ще са градовете на бъдещето след Ковид 19?
B2GB2Bтехнологии

Ще даде ли Коронавируса силен тласък към Дигитализация?
B2GB2Bполитики

Съвременни материали: Връзка между Природа и #Дизайн
B2Bматериали

Как въздейства COVID-19 върху трафика и транспортните модели?
B2GB2Bградска мобилносттранспротни проекти

Превенция, дигитална трансформация, анатомия на сградите. Кои са новите Хай-Тек, и AI технологии, готови за вграждане след втората COVID вълна. Дистрибуция на (съ)знанието в екосистемата от инвеститор до потребител.B2Bспортни сгради

Иновациите в строителството, които ще променят света
B2Bтехнологии

Connected Lighting – решения за професионално Smart осветление от Сигнифай
B2Bосветлени

Строителният процес: новите отговорности.
B2Bстроителство

Бъдещето на образованието и новите очаквания. Проектиране, инвестиции и как здравните мерки ще променят средата, в която нашите деца ще учат?
B2GB2Bучилища

Индустриалните сгради и паркове, тяхното развитие, модели и тенденции. Каква е инвестиционната активност и проектните процеси?
B2GB2GB2Bиндустриални имоти

Строително-инвестиционният пазар и очакванията на бранша как ще се промени през следващите години?
B2Bочаквания в строителният бранш

Утрешният ден: кои отрасли ще се развиват? Къде да инвестираме парите си утре? Какви активи и на какви места ще се търсят?
B2Bикономика

Електромобилите, зарядна инфраструктура и споделените автомобили. Как ще се промени трафикът?
B2Bелектромобили

Строителната индустрия и сградният фонд: Дигитализацията на строителния сектор - нови услуги и регулации. Как иновативните цифрови решения ще позволяват на бранша да оптимизира дейността си и да увеличи прозрачността?
B2GB2Bжилищни имотидигитализация

Зала Работни срещи
Работна среща на партньорска организация Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на тема Административната тежест и отражението й върху цените на жилищни имоти в България

Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) на тема Енергийноефективното обновяване на сгради - бърз рестарт на икономиката след кризата с COVID-19.

Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) на тема Зелените покриви - енергийно ефективно решение при обновяването на сгради.

Работна среща на партньорска организация Съюз на архитектите в България (САБ) на тема Предизвикателствата пред съвременната архитектура част 2

Работна среща на партньорска организация Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ)

Работна среща на партньорска организация Асоциация на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ) на тема Новите технологии в строителните машини (как те подпомагат работата на оператора, как правят машината по-ефективна, как чрез тях се пестят разходи)

Работна среща на партньорска организация Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) на тема Представяне на проект „SHEERenov – интегрирани услуги за жилищно обновяване“, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“

Зала Форум
Достъпни жилища: По-важно от всякога! Но как?
B2Cжилищни имоти

Презентация от Уникредит Булбанк
B2Bфинанси

По-зелено и по-голямо? Как и къде ще живеят хората в бъдеще?
B2CB2Bжилищни имоти

Къде да си купя имот в София? Новите жилищни проекти и какви са тенденциите за развитие в София? Ценови трендове и очаквания.
B2CB2Bжилищни имоти

Къде да си купя имот в Пловдив,Варна, Бургас? Новите жилищни проекти и какви са тенденциите за развитие в големите градове на Блгария ? Ценови трендове и очаквания.
B2CB2Bжилищни имоти

Пауза
Ваканционните имоти - на море, планина, балнео или нещо ново?
B2CB2Bваканционни имоти

Как да построим къща? Предимства, недостатъци, материали, цени, регулации и какво да очаква всеки, който стартира такова начинание.
B2Cкъщи

Интериорните решения и новите тенденции в дома.
B2Cинтериор

Официално закриване

Зала Бизнес и иновации
Как се осъществяват оценки, транзакции и инвестиции в условия на Пандемия? Виртуалните инспекции на сгради са едно, но какви други решения са на разположение?
B2CB2Bоценки и технологични решения

Covid-19, Brexit и как ще се развиват цените на имотния пазар?
B2CB2Bнедвижими имоти

Въздействието на COVID-19 върху PropTech сектора
B2CB2Bпроп-тех

Бъдещето на офис пространствата. Революцията на изкуственият интелект.
B2CB2Bтехнологииофис площи

Зала Работни срещи
Работна среща на партньорска организация Българска Асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) на тема Необходимост от нормативни промени, регулиращи дейността на фирмите за строителен надзор и консултантска дейност в строителството. Предложения от ръководството на БААИК.

Работна среща на партньорска организация Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) на тема Къде е мястото на съвременния фасилити мениджмънт в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Пауза
Работна среща на партньорски организации Национална асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на тема Промяната на Общия Градоустройствен План